Handboek eisen en werkwijzen cqi metingen

Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen

De CQI handboeken hebben als doel te komen tot een nadere standaardisatie van de ontwikkeling van CQI meetinstrumenten en van het CQI meetproces. De CQI Handboeken bestaan uit twee delen:

  • Een handboek CQI Ontwikkeling dat betrekking heeft op de ontwikkeling van CQI meetinstrumenten. Dit handboek is vooral relevant voor onderzoeksinstituten en universiteiten die vragenlijsten ontwikkelen.
    Zie Handboek CQI Ontwikkeling: richtlijnen en voorschriften voor de ontwikkeling van een CQI meetinstrument.
  • Een handboek Eisen & Werkwijzen CQI Metingen waarin de richtlijnen (werkwijzen) worden beschreven die in acht genomen moeten worden bij de toepassing van CQI meetinstrumenten. Verder staan in dit handboek ook de eisen waaraan een onderzoeksorganisatie moet voldoen om geaccrediteerd te worden voor het uitvoeren van CQI metingen met behoud van het CQI-keurmerk. Dit handboek is daarom relevant voor (geaccrediteerde) meetorganisaties die met uitontwikkelde vragenlijsten (willen gaan) werken en voor meetorganisaties die de accreditatieprocedure willen doorlopen. Het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen¬†vindt u hieronder. Door met de muis op de naam van een procedure of werkinstructie te gaan staan, verschijnt het doel van de betreffende procedure/werkinstructie. Door hierop te dubbel-klikken, wordt het document geopend.

 

Klik hier voor de presentaties van de Workshop nieuwe handboek Eisen & Werkwijzen CQI-metingen op 30-06-2011.

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het Handboek Eisen & Werkwijzen CQI-metingen.