Vragenlijsten

Vragenlijst

De ontwikkeling van CQI-meetinstrumenten (de vragenlijsten om klantervaringen te meten) vindt plaats bij verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten.  De ontwikkeling van zo’n meetinstrument doorloopt vier fasen.

Voorbereidingsfase

Deze fase bestaat uit het opstellen van een onderzoeksplan, het afbakenen van de doelgroep en het vaststellen van de methode voor steekproeftrekking.

Constructiefase

In deze fase wordt een itempool opgesteld op basis van focusgroepgesprekken en/of bestaande vragenlijsten. Ook wordt een eerste versie van het meetinstrument gemaakt, die vervolgens empirisch getest kan worden.

Psychometrische testfase

Deze fase behelst het uittesten van het meetinstrument onder 300 tot 1200 patiënten. Op basis van de test wordt een non-responsanalyse, een itemanalyse (frequenties, missing values) en een psychometrische analyse (schaalconstructie; betrouwbaarheidsanalyse) gedaan. Het resultaat is een herziene, veelal kortere versie van de vragenlijst.

Fase discriminerend onderzoek

Hierin wordt multilevel-analyse toegepast. Deze analyse stelt vast of met het meetinstrument statistische, significante verschillen tussen verzekeraars, zorgaanbieders of zorgnetwerken kunnen worden aangetoond. Eventueel met toekenning van sterren als keuze-informatie voor consumenten (*= beneden gemiddeld, **= gemiddeld, ***= boven gemiddeld).

Gereed

Meetinstrumenten die de bovenstaande vier fasen met succes hebben doorlopen, zijn gereed voor toepassing bij reguliere metingen. De meetinstrumenten worden na afloop van de vier testfasen voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Centrum Klantervaring Zorg. Op advies van de WAR kunnen de meetinstrumenten vervolgens worden vastgesteld door het bestuur van het Centrum Klantervaring Zorg.

De CQI meetinstrumenten die inmiddels zijn vastgesteld vindt u links in het menu.

Klik hier voor een overzicht van de meetinstrumenten die nog in ontwikkeling zijn.