Fysiotherapie

CQI Fysiotherapie

De CQI Fysiotherapie heeft de ontwikkelingsfase met succes doorlopen en is gereed voor toepassing in publieke of private metingen. De merknaam CQ-index mag bij een meting worden gebruikt wanneer de CQI Fysiotherapie voor volwassenen integraal is overgenomen en het meetproces aan bepaalde criteria voldoet.

NB. De vragenlijst is ontwikkeld en gevalideerd voor volwassenen die fysiotherapie hebben ontvangen. De vragenlijst is echter zodanig opgesteld dat deze ook kan worden ingezet onder adolescenten en onder ouders van kinderen die fysiotherapie ondergingen. De versies voor ouders van kinderen en voor adolescenten zijn echter (nog) niet gevalideerd en daarom ook niet goedgekeurd door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ). Dit betekent dat de versies voor ouders van kinderen en voor adolescenten en dus ook de metingen met deze versies niet het Keurmerk CQ-index kunnen dragen.

Indien men in aanmerking wil komen voor het keurmerk CQ-index, mag de CQI Fysiotherapie alleen worden afgenomen door één of meerdere geaccrediteerde meetbureaus met scope A en B (schriftelijke dataverzameling) of scope A en B-online (online of mixed mode dataverzameling).

Aanmelden meting
Elke meting met de CQI Fysiotherapie moet worden aangemeld bij het CKZ. Als u wilt dat een meting met de CQI Fysiotherapie het keurmerk CQ-Index krijgt, dan dient u een onderzoeksplan voor te leggen aan het CKZ. Meer informatie over het aanmelden van een meting vindt u op de website bij Aanmelden CQI Meting. Richtlijnen voor het opstellen en indienen van het onderzoeksplan vindt u in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen WIS 01.01.

Vragenlijst downloaden
U kunt op de volgende pagina de CQI Fysiotherapie in een Wordversie downloaden. Op deze manier kunt u het telefoonnummer en e-mail adres van uw helpdesk toevoegen. Ook is er een versie beschikbaar voor online dataverzameling. Overige wijzigingen in de vragenlijst mogen alleen worden aangebracht met toestemming van het CKZ.

Richtlijnen en werkinstructies
De algemene richtlijnen voor het uitvoeren van een CQI meting (steekproeftrekking van de respondenten, verzending van de vragenlijsten en verwerking van de data) staan beschreven in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

Op de volgende pagina vindt u een link naar de werkinstructies die specifiek gelden voor de CQI Fysiotherapie. Als de algemene richtlijnen van toepassing zijn dan wordt u verwezen naar het Handboek CQI Metingen.

Downloads
Zie het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen
Ga naar de CQI meetinstrumenten

Vragen
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het CKZ. Dat kan telefonisch (030-2729800) of via e-mail info@centrumklantervaringzorg.nl.