kiesbeter.nl  
Afdruk van website : Centrum Klantervaring Zorg
Bezoekadres: Otterstraat 124 3513 CR Utrecht Postadres :Postbus 1568 3500 BN Utrecht
Telefoon: 030 27 29 800 Email: info@centrumklantervaringzorg.nl
    home contact zoeken sitemap a a a
 
 
Ontstaan

Het Centrum Klantervaring Zorg is in december 2006 opgericht met subsidie van de overheid. Het Nederlandse overheidsbeleid is erop gericht het zorgstelsel meer vraaggericht te maken. De vragen en behoeften van patiƫnten en cliƫnten moeten centraal staan. Daarom is het nodig om te meten wat hun ervaringen met de geleverde zorg zijn. Het Centrum Klantervaring Zorg is opgericht om ervoor te zorgen dat deze metingen altijd op dezelfde manier gebeuren. Alleen dan zijn de uitkomsten onderling vergelijkbaar.

Informatie over de kwaliteit van de zorg zoals consumenten die ervaren is niet alleen belangrijk voor consumenten. Ook toezichthouders, zorgverzekeraars en zorgaanbieders gebruiken deze gegevens. Door het gestandaardiseerd meten van zorgervaringen beschikken alle partijen over dezelfde informatie. Op basis daarvan kunnen ze met elkaar in gesprek gaan.